egocraft.pl

blog ogólnotematyczny

kwota wolna od podatku
Praca

Czym jest kwota wolna od podatku i ile wynosi?

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. W 2021 roku kwota ta wynosi 8000 zł. Dzięki temu, że znamy wysokość tej kwoty, możemy z łatwością obliczyć podstawę opodatkowania, od której na koniec roku podatkowego będzie trzeba zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli w ciągu roku zarobiłeś 8000 zł brutto lub mniej, to suma podatku wyniesie 0 zł. Jeśli kwota ta została przekroczona, chociażby o 1zł wówczas zostanie naliczony podatek.

Warto pamiętać, że dochód wolny od podatku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Z tego obowiązku zwolnione są tylko osoby, które otrzymują przychody zwolnione z podatku np. alimenty, lub osoby, które nie osiągnęły, żadnych przychodów w danym roku podatkowym (ale sytuacja ta nie dotyczy przedsiębiorców).

Należy pamiętać, że kwota wolna od podatku, odnosi się jedynie do niektórych deklaracji PIT. Dotyczy jedynie tych podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej (stawka podatku uzależniona od wysokości dochodu).

Od momentu znacznego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, czyli od 2017 roku (wysokość kwoty wolnej od podatku wyniosła 6600 zł) stała się ona degresywna. Od tego momentu wysokość tej kwoty jest uzależniona od tego, ile się zarabia. Im wyższy dochód tym mniejsza kwota wolna, wynosi od 8000 zł do 0 zł.

Przekroczenie kwoty wolnej od podatku

Kiedy kwota wolna od podatku została przekroczona trzeba opłacić podatek i wpisanie wyliczeń do deklaracji podatkowej PIT.

Należy skorzystać wówczas ze wzoru do wyliczenia podatku. Jeżeli znajdujesz się w pierwszym progu podatkowym czyli zarobiłeś do kwoty 85.528 zł brutto, wówczas płacisz podatek w wysokości 17% od tej kwoty pomniejszony o kwotę zmniejszając podatek. W przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego, musimy zapłacić 32% podatku od kwoty powyżej 85.528 zł.

Niższy podatek dochodowy

Bez względu na to czy w danym roku zarobiłeś kwotę niższą lub równą kwocie wolnej od podatku, czy na Twoje konto wpłynęło znacznie więcej pieniędzy i tak masz szansę otrzymać zwrot podatku od Urzędu Skarbowego. Dowiesz się o tym po wypełnieniu zeznania PIT.

Kiedy i dla kogo przysługuje zwrot części podatku dochodowego:
– nieprzekroczenie dochodu równego kwocie wolnej od podatku;
– błędne naliczenie zaliczki na podatek dochodowy;
– skorzystanie z ulg podatkowych – np. ulga na dziecko, ulga internetowa.